Име на фирма:
Авточойс
Седалище на фирма:
Западен пътен възел, ул. "Козлуджа" 27
BG-5000 Велико Търново
Правна форма:
Телефон:
+359 62 615 777, +359 62 615 764, +359 62 615 778
Факс:
+359 62 605 120
Имейл:
FN:
Компетентност:
DVR - номер:
UID - номер:
Банкова връзка:
Банков код:
Номер на сметка:
IBAN: