Ръководство

 • Иван Димитров
  Иван Димитров
  Мениджър продажби
  Ръководство, Търговски отдел нови леки автомобили Volkswagen, Търговски отдел употребявани леки автомобили Volkswagen, Търговски отдел нови лекотоварни автомобили Volkswagen, Търговски отдел употребявани лекотоварни автомобили Volkswagen, Търговски отдел Употребявани автомобили
 • Цвета Ашикова
  Цвета Ашикова
  Управител
  Ръководство
Налице е грешка. Моля, презаредете страницата.