ID. Готов ли си?

Открийте новия Lifestyle. Now you can.
ID Lifestyle

Интелигентно, иновативно, мощно: ID. семейството по впечатляващ начин показва на какво е способна електрическата мобилност. И още много други неща. ID. означава напълно нова дефиниция за живота и превръща най-модерната технология в забавно преживяване.