Име на фирма:
AutoChoice
Седалище на фирма:
ул. „Козлуджа“ 27
5002 Велико Търново
Правна форма:
Телефон:
+359 62 615775
Факс:
+359 62 605120
Имейл:
FN:
Компетентност:
DVR - номер:
UID - номер:
1040018294
IBAN:
BIC:
GISA - номер: