АКТУАЛНО В ДИЛЪРСТВАТА
11.10.2021

''АВТОЧОЙС“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-3267-C01 за изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19''

project

На 11.10.2021 г. „АВТОЧОЙС“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-3267-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по схема BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектното предложение на „АВТОЧОЙС“ ООД предвижда дейности, водещи до покриване на оперативните разходи от дейността на компанията.

Общата стойност на проекта и на безвъзмездна финансова помощ е 50 000,00 лв., от които от които 50 000,00 лв. европейско финансиране по линия на ЕФРР и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 11.10.2021 г.
Край на проекта: 11.01.2022 г.